Pagbuhis sa Buhis sa kinitaan sa pisikal nga mga tawo - OECD Data

Ang buhis sa kinitaanSaMga tawo nagpasabut ngadto sa mga buhis nga gipangayo sa net income (gross income sa mga dili kaayo buhis sa iban gitugotan) ug ang kapital kadaugan sa pisikal nga mga tawo.