Nga suporta: ang kantidad ug eskedyul sa pagtantiya, pagbanabanaUnsa nga paagi sa kuwentahon ang kantidad sa mga bata nga suporta sa paggamit sa mga sukdanan ug sa grid sa pangalagad sa Hustisya