Grammar: Niini, nga, unsa ang



Pagkat-on sa Grammar sa iningles: tense, adhetibo ug adverbs, conditional clause, modal verb