Grammar: Niini, nga, unsa angPagkat-on sa Grammar sa iningles: tense, adhetibo ug adverbs, conditional clause, modal verb