Ang pagkabungkag sa kaminyoon - Ooreka

Ang kaminyoon mahimo nga gi-undang alang sa mga nagkalain-laing nga mga rason. Mao nga, sukwahi sa yano nga pagpuyo-puyo o sibil nga panag-uban, ang kaminyoon sa resulta sa grabe nga mga sangputanan sa diha nga ang pagkabungkag gitinguha pinaagi sa usa sa mga kapikasSa diha nga ang pagkabungkag sa kaminyoon mahitabo sa katapusan sa kamatayon sa usa ka kapikas, ang mga buhi nga kapikas, sulod sa usa ka panahon sa kawhaan ug upat ka mga oras sa, naghimo sa usa ka pamahayag sa kamatayon uban sa lungsod hall sa mga dapit sa kamatayon, uban ang mosunod nga mga dokumento: Ang mga opisyal sa civil status nag-andam sa mga buhat sa kamatayon, ug modifies sa notices gipauban sa mga buhat sa civil status sa buhi nga kapikas. Sa katapusan sa niini nga mga lakang, ang mga kapikas mao ang mga subject sa sa legal nga pamaagi alang sa diborsiyo, taas ug mahal. Ang kaminyoon mao ang dissolved sa panahon sa delivery sa mga paghukom sa diborsiyo Busa, ang pagkabungkag sa kaminyoon nagdala sa mahinungdanong mga sangputanan.