Ang gahum sa abogado — sa panig-ingnan, nga Modelo sa Pun-on-sa Pulong sa PDFAng mga gahum sa abogado, nga gitawag usab og usa ka sugo, mao ang usa ka dokumento nga ang usa ka tawo (ang prinsipal) mitudlo sa lain (mga ahente) aron sa paglihok pinaagi sa iyang ngalan. Ang mga tawo nga modawat nga ang mga sugo mao ang sa paglihok alang sa prinsipal sa sa mga nga mga sitwasyon nga gihatag diha sa mga proxy. Ang mga gahum sa abogado mahimo nga pagtugot sa mga kontraktor sa paghimo sa adlaw-adlaw nga transaksyon, sama sa pagbayad sa bills, alang sa panig-ingnan. Kini mahimo usab nga sa pagtugot sa pagpahigayon og mga buhat nga mas mahinungdanon, sama sa pagpirma sa usa ka lease alang sa housing o sa pagbaligya sa usa ka balay o sa usa ka sakyanan. Ang proxy nga makita dinhi mao ang dili usa ka sugo sa kaso sa incapacity o sa usa ka panalipod nga sugo, nga mando sa tagsa-tagsa gidumala pinaagi sa mga lagda sa public order.

Ang mga dokumento mao ang sinulat nga diha sa atubangan sa inyong mga mata ingon sa imong tubag